สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Super Deal  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
 
 
   
 
 
   
   
        tohome.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศไทย จำหน่ายสินค้ากว่า 50,000 รายการ ในหมวดหนังสือ เพลง ดีวีดี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เพื่อการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีการขยายกิจการ อย่างต่อเนื่องและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อม กับบริษัทฯ เพื่อมาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในหลายตำแหน่งดังนี้ :  
     
 
  เลือกดูตำแหน่งงาน วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
 
     
  1.Customer Service Staff (Full Time & Part Time)  
 
  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
  - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและผู้ที่กำลังศึกษาขั้นต่ำปวส. หรือเทียบเท่า
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
  - มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สนใจและตั้งใจที่จะทำงาน
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
  - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
  - มีทักษะในการสื่อสารดี ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ Call Center จะได้รับการพิจารณาพิเศษ***
 
     
  2.Programmer (2 อัตรา)
 
 
  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
  - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรม .NET ด้วย VB.NET มาไม่ต่ำกว่า 1 ปีหรือไม่มีประสบการณ์แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี
  - มีประสบการณ์/สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Sql Server ได้ (หรือมีประสบการณ์กับ MySQL databases)
  - มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, JavaScript,jQuery, CSS
  - มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนา Android หรือ IOS application
  - มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 
 
     
  3.Product Management Manager  
 
  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
  - ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับsales, gross margin และ inventoryและสามารถวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินค้าได้เป็นอย่างดี
  - มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีความตั้งใจในการทำงาน
  - มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
 
     
  4.Product Management Executive  
 
  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
  - ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับsales, gross margin และ inventory
  - มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีความตั้งใจในการทำงาน
  - มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
 
     
  5.Junior Accountant  
 
  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
  - วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  - มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 27 ปี
  - มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้
  - มีความรู้ด้านภาษีและระบบบัญชี
  - สามารถจัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  - มีความสามารถในการใช้ Microsoft office ได้ดี
  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ
  - มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
 
 
     
  6.Human Resources Officer  
 
  คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในสายงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี และมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานอย่างดี
  - มีความสามารถดำเนินการและรับผิดชอบสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ, จัดทำเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม
  - มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร
 
 
     
 
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
  - ส่ง จดหมาย พร้อม resume มาที่ : บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด
   582/12 ถนนเอกมัย สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
  - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
     ดูแผนที่บริษัทได้ที่ : Map
  - กรอกใบสมัคร online ได้ที่นี่