สินค้าขายดี       Super Deal       โปรโมชั่น       สินค้าราคาพิเศษ
 
จัดส่งฟรี! Free Delivery
   
 
 

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล


เงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล
1. ระยะเวลาการประมูล : เปิดประมูลวันที่ 26 ก.ย.59 เวลา 10.00 น.
ปิดประมูลวันที่ 28 ก.ย.59 เวลา 10.00 น.
ประกาศผลวันที่ 28 ก.ย.59 เวลา 17.00 น.
2. ในการประมูลสินค้า การเสนอราคาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 50, 100 บาท ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละรายการ
3. หากราคาประมูลเท่ากับ 90% ของราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการประมูลทันที
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาผู้ชนะการประมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องชำระค่าสินค้าภายใน 6 ชั่วโมงหลังการติดต่อ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ให้ผู้ประมูลลำดับถัดไป
5. สินค้าประมูลเข้าร่วมโปรโมชั่นจัดส่งฟรี
6. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 26-28 ก.ย. 59
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
8. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ tohome call center โทร. 02-3824000