สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

 
  การขนส่งสินค้า
  การชำระเงิน  
  รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า  
  ข้อมูลลูกค้า  
  tohomePlaza  
  อื่นๆ  
 
 
 
การชำระเงิน  
1. สินค้ารุ่นที่เลือกมีผ่อน 0% หรือไม่ / สินค้ารุ่นที่เลือกผ่อนธนาคารอะไรได้บ้าง?  
ตอบ : ท่านสามารถตรวจสอบว่าสินค้ารุ่นที่ท่านเลือกว่าสามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตใดได้บ้าง และคิดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ โดยการเข้าไปในหน้าสินค้าที่ท่านต้องการ แล้วกดปุ่ม ระบบจะแจ้งบัตรเครดิตที่สามารถใช้ผ่อนชำระได้, อัตราดอกเบี้ย, จำนวนเงินที่ต้องชำระต่อเดือน, และจำนวนเดือนในการผ่อนชำระ  
   
2. เอกสารที่ใช้สำหรับการผ่อนชำระมีอะไรบ้าง?  
ตอบ : 1.สำเนาด้านหน้าและหลังของบัตรเครดิต (ระบุหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ)
2.สำเนาด้านหน้าและหลังของบัตรประชาชน (ระบุหมายเลขบัตรประชาชน)
3.ขีดคร่อมบัตรด้วยหมายเลขการสั่งซื้อ
4.ลงชื่อและวันที่
 
   
3. สามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย/ไทยพาณิชย์ได้อย่างไร?  
ตอบ :วิธีการโอนเงินผ่านตู้ATM ธนาคารกสิกรไทย ดูรายละเอียดที่นี่
วิธีการโอนเงินผ่านตู้ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ดูรายละเอียดที่นี่
 
   
4. ถ้าต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ตอนแรกจะทำอย่างไร?  
ตอบ :ท่านสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้ โดยแจ้งมายังเราว่าต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน
- หากท่านชำระเงินผ่านธนาคาร เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินทาง fax หรือ Email มาทาง tohome.com
- หากท่านชำระเงินผ่าน internet เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อย กรุณาส่ง Forward Mail ทางธนาคารที่มีข้อความแสดงว่าท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทางเราตรวจสอบยอดเงินและดำเนินการขนส่งสินค้า