สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
tohome.com เป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศไทย จำหน่ายสินค้ากว่า 50,000 รายการ ในหมวดหนังสือ เพลง ดีวีดี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เพื่อการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีการขยายกิจการ อย่างต่อเนื่องและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อม กับบริษัทฯ เพื่อมาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในหลายตำแหน่งดังนี้ :ตำแหน่งงานว่าง            วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
 • 1.Customer Service Staff (Full Time & Part Time)
 • คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
 • - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและผู้ที่กำลังศึกษาขั้นต่ำปวส. หรือเทียบเท่า
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 • - มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สนใจและตั้งใจที่จะทำงาน
 • - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • - มีทักษะในการสื่อสารดี ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • - ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ Call Center จะได้รับการพิจารณาพิเศษ***
 • 2.Programmer (2 อัตรา)
 • คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
 • - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรม .NET ด้วย VB.NET มาไม่ต่ำกว่า 1 ปีหรือไม่มีประสบการณ์แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดี
 • - มีประสบการณ์/สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล Sql Server ได้ (หรือมีประสบการณ์กับ MySQL databases)
 • - มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, JavaScript,jQuery, CSS
 • - มีความรู้หรือประสบการณ์ในการพัฒนา Android หรือ IOS application
 • - มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 • 3. Mobile Developer(iOS/Android)
 • Scopes:
 • - Gather user requirements and design modules in mobile application for both front and back end
 • - Write code for mobile application
 • - Test and debug during user acceptance test and after application goes live
 • - Involve in design UX/UI to improve customer experience
 • - Ensure international standard IT security in application
 • - Keep update with new technology in mobile application
 • Requirement:
 • - Bachelor in Computer Science/ Information Technology or related.
 • - Experience in Software development, Mobile application on Android/ iOS will be advantage
 • - experience in all aspects of the software development best practices, including standards, code reviews, source control management, build processes, testing and operations
 • - Analytical skills & interpersonal skills
 • 4.Product Management Manager
 • คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
 • - ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับsales, gross margin และ inventoryและสามารถวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินค้าได้เป็นอย่างดี
 • - มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีความตั้งใจในการทำงาน
 • - มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • 5.Product Management Executive
 • คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
 • - ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจค้าปลีกโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับsales, gross margin และ inventory
 • - มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ รู้จักแก้ปัญหา มีทักษะในการวิเคราะห์ และมีความตั้งใจในการทำงาน
 • - มีทักษะการเจรจาต่อรอง การสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • 6.Junior Accountant
 • คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
 • - วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • - มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 27 ปี
 • - มีความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้
 • - มีความรู้ด้านภาษีและระบบบัญชี
 • - สามารถจัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 • - มีความสามารถในการใช้ Microsoft office ได้ดี
 • - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ละเอียด รอบคอบ
 • - มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
 • 7.Human Resources Officer
 • คุณสมบัติพื้นฐานผู้เข้าสมัคร
 • - ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในสายงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี และมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานอย่างดี
 • - มีความสามารถดำเนินการและรับผิดชอบสรรหา คัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ, จัดทำเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประกันสังคม
 • - มีความสามารถในการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • - มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์กร
 • วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
 • - ส่ง จดหมาย พร้อม resume มาที่ : บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด
 • 582/12 ถนนเอกมัย สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
 • - เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • ดูแผนที่บริษัทได้ที่ : Map
 • - กรอกใบสมัคร online ได้ที่นี่