สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 
 
  ภาษาไทย | English
 
 
 
 

 
  General Question | tohome.com | tohome Plaza  
   
 General Question 
   
 
 
How to place an order online? 
    
What to do if a customer forgets his/her password? 
    
What to do if a customer wants to change login e-mail address? 
    
Is it possible to place an order via telephone? 
    
How to check the order status and past purchase? 
    
 
 tohome.com 
   
 
 
What are the delivery options available at tohome.com? Are there any costs? 
    
How long a customer needs to wait for an order to arrive? 
    
How will a customer be notified to pick up the order at tohome.com office? 
    
Is the online payment at tohome.com secure? 
    
Is there any warranty for product purchased at tohome.com? 
    
Why products offered at tohome.com cost less than other stores? 
    
Can a customer get a VAT-excluded price? 
    
How to have tax invoice/receipt for a certain name? 
    
Can a customer specify color for cell-phone products? 
    
 
 tohome Plaza 
   
 
 
Which party to contact for an order payment?  
    
Which party to contact for product delivery or quality concern? 
    
Are stores on tohome plaza trustworthy? 
    
Is online credit card payment at tohome plaza secure? 
    
How to join tohome plaza? 
 Please fill in the online application form at Merchant Area/ New Merchant. Then, read the details and follow the application guidelines.