สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 
 
  ภาษาไทย | English
 
 
 • ลูกค้าองค์กร/SME/ร้านค้า/บุคคลทั่วไปที่ซื้อปริมาณมาก
 • หากท่านเป็น ลูกค้าองค์กร / SME / ร้านค้า /บุคคลทั่วไป ที่ซื้อปริมาณมากที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า และต้องการให้ออกใบเสนอราคาสินค้าราคาพิเศษ
  สามารถติดต่อขอใบเสนอราคา โดยแจ้งรายละเอียด พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 • 1. แจ้งชื่อสินค้าที่ต้องการ(สี, รุ่น, จำนวน)
 • 2.แจ้งชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ
 • 3.แนบเอกสาร ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกใบเสนอราคา
  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารและตอบกลับทาง e-mail
 • หมายเหตุ: การออกใบเสนอราคาสินค้าราคาพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป และเป็นสินค้าที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาทเท่านั้น
  หากเป็นการสั่งซื้อในปริมาณน้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์
 • ช่องทางการติดต่อขอใบเสนอราคา
 • E-mail: services@tohome.com
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชม. หลังจากส่งรายละเอียดมา กรุณาติดต่อ tohome Call Center 02-382-4000
 • *คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้จากหน้าเว็บไซต์และแจ้งข้อมูลสินค้าที่ต้องการ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการให้ราคาพิเศษ
  สำหรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนหลายชิ้นขึ้นไปเท่านั้น หากเป็นการสั่งซื้อในปริมาณน้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์