สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 
 
  ภาษาไทย | English
 
 
     
 
 
     
 
ลูกค้าองค์กร/SME/ร้านค้า/บุคคลทั่วไปที่ซื้อปริมาณมาก  
 
      หากท่านเป็น ลูกค้าองค์กร / SME / ร้านค้า /บุคคลทั่วไป ที่ซื้อปริมาณมากที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าและต้องการให้ออกใบเสนอราคาสินค้าราคาพิเศษ สามารถติดต่อขอใบเสนอราคา โดยแจ้งรายละเอียด พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

      

      1. แจ้งชื่อสินค้าที่ต้องการ(สี, รุ่น, จำนวน)

      

      2.แจ้งชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ

      

      3.แนบเอกสาร ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกใบเสนอราคา

      

      หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกเอกสารและตอบกลับทาง e-mail

      

       หมายเหตุ: การออกใบเสนอราคาสินค้าราคาพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป และเป็นสินค้าที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 10,000 บาทเท่านั้น

       หากเป็นการสั่งซื้อในปริมาณน้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์

 
 
ช่องทางการติดต่อขอใบเสนอราคา
 
E-mail: quotation@tohome.com
 
      ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชม. หลังจากส่งรายละเอียดมา กรุณาติดต่อ tohome Call Center 02-382-4000
 
      *คุณลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้จากหน้าเว็บไซต์และแจ้งข้อมูลสินค้าที่ต้องการ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการให้ราคาพิเศษ สำหรับปริมาณการสั่งซื้อจำนวนหลายชิ้นขึ้นไปเท่านั้น หากเป็นการสั่งซื้อในปริมาณน้อย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์