การชำระสินค้าในระบบเงินผ่อนผ่านบัตรต่างๆ
 
     
 
  การชำระค่าสินค้าในระบบเงินผ่อนผ่านบัตร Citibank Paylite
ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าที่ www.tohome.com ด้วยระบบเงินผ่อนชำระอัตโนมัติ PayLite ผ่านบัตรเครดิต
Citibank สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์และเลือกชำระค่าสินค้าผ่านระบบเงินผ่อน
หลังทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ สำเนาบัตรเครดิต ด้านหน้า-หลัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้องตามลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต
พร้อมระบุข้อความ "ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า . . . กับ tohome.com เป็นมูลค่าไม่เกิน . . . บาท" และส่งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการอนุมัติวงเงินล่วงหน้า ที่หมายเลข 0-2382-3535 หรือทางเมลล์ที่ services@tohome.com โดยหลังอนุมัติรายการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะนัดวันเวลาจัดส่งสินค้า ให้ทราบ
ทั้งนี้ ท่านเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับสินค้า และลงลายมือชื่อในเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น หรือมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานของ tohome.com
ดูแผนที่
 
เงื่อนไขการผ่อนชำระอัตโนมัติ Citibank PayLite
1. ราคาสินค้ารวม VAT ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
2. การชำระค่างวดต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวนงวด 4, 6 และ 10 งวด
4. การชำระค่างวดต่อเดือน คิดจากราคาสินค้า บวก ดอกเบี้ยทั้งหมด บวก ค่าบริการจัดส่ง (ถ้ามี) หาร จำนวนเดือนที่ตกลงผ่อน โดยยอดผ่อนชำระจะเท่ากันทุก ๆ เดือน
5. ยอดวงเงินที่อนุมัติ จะอนุมัติตามวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรแต่ละใบ ทั้งนี้กรณีวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรไม่เพียงพอที่จะชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน สามารถชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งด้วยเงินสด และนำยอดส่วนที่เหลือผ่อนชำระ Payliteได้
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระอัตโนมัติ Paylite
1. ผู้ถือบัตรเครดิต Citibank ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ PayLite ได้
2. ประเภทสินค้าที่สามารถผ่อนชำระได้ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
3. รายการสินค้าที่ท่านซื้อแบบผ่อนชำระ PayLite สลิปบัตรเครดิตที่ได้รับจะแสดงรายละเอียดของราคาสินค้า จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และจำนวนดอกเบี้ย
4. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยปกติของบัตรเครดิตด้วย
5. การซื้อสินค้าโดยเลือกผ่อนชำระ PayLite นั้น ท่านจะยังได้รับคะแนนสะสม Citibank Reward ตามปกติ แต่การคิดยอดของคะแนนสะสมจะเป็นไปตามจำนวนเงินที่ท่านชำระแล้วเท่านั้น
6. ท่านจะทราบจำนวนเงินที่ชำระแล้ว และจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระได้ โดยสังเกตจากใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนของบัตรเครดิต โดยจะแสดงตัวเลขจำนวนครั้งที่ท่านถึงกำหนดชำระและจำนวนงวดที่ต้องชำระทั้งหมด เช่น 4/6 ซึ่งตัวเลขแรก (4) หมายถึงการชำระงวดที่ 4 สำหรับตัวเลขหลัง (6) หมายถึงจำนวนงวดทั้งหมดที่ต้องชำระ แสดงว่าท่านเหลืองวดชำระอีกทั้งหมด 2งวด
 

 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / ส่งเอกสารการผ่อน Fax.0-2382-3535 E-mail: Customer Service
www.tohome.com 582/12 ซอย สุขุมวิท 63 ถนน เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ก.ท.ม. 10110
 
     
     
 
  การชำระค่าสินค้าในระบบเงินผ่อนผ่านบัตร KTC Flexi
ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าที่ www.tohome.com ด้วยระบบเงินผ่อนชำระ KTC Flexi 0% ผ่านบัตรเครดิตเคทีซี วีซ่า หรือ เคทีซี มาสเตอร์การ์ด สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์และเลือกชำระค่าสินค้า ผ่านระบบเงินผ่อน หลังทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาบัตรเครดิต ด้านหน้า-หลัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ตามลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต พร้อมระบุ ข้อความ "ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า . . . กับ tohome.com ตามหมายเลขการสั่งซื้อ ....เป็นมูลค่าไม่เกิน . . . บาท" และส่ง มายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการอนุมัติวงเงินล่วงหน้า ที่หมายเลข 0-2382-3535 หรือ ทางเมลล์ที่ services@tohome.com โดยหลังอนุมัติรายการเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะนัด วันเวลา จัดส่งสินค้า ให้ทราบ
ทั้งนี้ ท่านเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับสินค้า และลงลายมือชื่อในเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น หรือมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานของ tohome.com ดูแผนที่
 
เงื่อนไขการผ่อนชำระ KTC Flexi
1. ราคาสินค้ารวม VAT ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
2. การชำระค่างวดต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวนงวด 3, 6 และ 9 งวด
4. การชำระค่างวดต่อเดือน คิดจากราคาสินค้า บวก ดอกเบี้ยทั้งหมด บวก ค่าบริการจัดส่ง (ถ้ามี) หาร จำนวนเดือนที่ตกลงผ่อน โดยยอดผ่อนชำระจะเท่ากันทุก ๆ เดือน
5. ยอดวงเงินที่อนุมัติ จะอนุมัติตามวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรแต่ละใบ ทั้งนี้กรณีวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรไม่เพียงพอที่จะชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน สามารถชำระค่าสินค้า ส่วนหนึ่งด้วยเงินสด และนำยอดส่วนที่เหลือผ่อนชำระ KTC iPlan ได้
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระ KTC Flexi
1. ผู้ถือบัตรเครดิต KTC วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ KTC iPlan ได้
2. ประเภทสินค้าที่สามารถผ่อนชำระได้ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น
3. รายการสินค้าที่ท่านซื้อแบบผ่อนชำระ KTC iPlan สลิปบัตรเครดิตที่ได้รับจะแสดงรายละเอียดของราคาสินค้า จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และจำนวนดอกเบี้ย
4. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยปกติของบัตรเครดิตด้วย
5. ท่านจะทราบจำนวนเงินที่ชำระแล้ว และจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระได้ โดยสังเกตจากใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนของบัตรเครดิต โดยจะแสดงตัวเลข จำนวนครั้งที่ท่านถึงกำหนดชำระ และจำนวนงวดที่ต้องชำระทั้งหมด เช่น 4/6 ซึ่งตัวเลขแรก (4) หมายถึงการชำระงวดที่ 4 สำหรับตัวเลขหลัง (6) หมายถึงจำนวนงวด ทั้งหมดที่ต้องชำระ แสดงว่าท่านเหลืองวดชำระอีกทั้งหมด 2 งวด
 

 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / ส่งเอกสารการผ่อน Fax.0-2382-3535 E-mail: Customer Service
www.tohome.com 582/12 ซอย สุขุมวิท 63 ถนน เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ก.ท.ม. 10110
 
     
     
 
  การชำระค่าสินค้าในระบบเงินผ่อนผ่านบัตร GE
ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าที่ www.tohome.com ด้วยระบบเงินผ่อนชำระ GE ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี จีอี เซ็นทรัล โรบินสัน และโฮมโปรวีซ่า สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์และเลือกชำระค่าสินค้า ผ่านระบบเงินผ่อน หลังทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาบัตรเครดิต ด้านหน้า-หลัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ตามลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต พร้อมระบุ ข้อความ "ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า . . . กับ tohome.com ตามหมายเลขการสั่งซื้อ ....เป็นมูลค่าไม่เกิน . . . บาท" และส่ง มายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการอนุมัติวงเงินล่วงหน้า ที่หมายเลข 0-2382-3535 หรือ ทางเมลล์ที่ services@tohome.com โดยหลังอนุมัติรายการเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะนัด วันเวลา จัดส่งสินค้า ให้ทราบ
ทั้งนี้ ท่านเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับสินค้า และลงลายมือชื่อในเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น หรือมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานของ tohome.com ดูแผนที่
     
 
เงื่อนไขการผ่อนชำระ Krungsri GE 0%
1. มูลค่าของสินค้าต้องไม่ต่ำกว่า 3,000.- บาท / ชิ้น / สัญญา หลังหักเงินดาวน์ (ถ้ามี)
2. การชำระค่างวดต่อเดือน ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อสินค้าหนึ่งชิ้น
3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวนงวด 3, 4, 5, 6, 9, และ 10 งวด
4. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยปกติของบัตรเครดิตด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / ส่งเอกสารการผ่อน Fax.0-2382-3535 E-mail: Customer Service
www.tohome.com 582/12 ซอย สุขุมวิท 63 ถนน เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ก.ท.ม. 10110
 
     
     
 
  การชำระค่าสินค้าในระบบเงินผ่อนผ่านบัตร TESCO
ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าที่ www.tohome.com ด้วยระบบเงินผ่อนชำระผ่านบัตร TESCO สามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์และเลือกชำระค่าสินค้า ผ่านระบบเงินผ่อน หลังทำรายการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาบัตรเครดิต ด้านหน้า-หลัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ตามลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิต พร้อมระบุ ข้อความ "ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า . . . กับ tohome.com ตามหมายเลขการสั่งซื้อ ....เป็นมูลค่าไม่เกิน . . . บาท" และส่ง มายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทำการอนุมัติวงเงินล่วงหน้า ที่หมายเลข 0-2382-3535 หรือ ทางเมลล์ที่ services@tohome.com โดยหลังอนุมัติรายการเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะนัด วันเวลา จัดส่งสินค้า ให้ทราบ
ทั้งนี้ ท่านเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับสินค้า และลงลายมือชื่อในเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น หรือมารับสินค้าด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานของ tohome.com ดูแผนที่
     
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหรือดอกเบี้ยเงินผ่อน คือ ค่างวดรายเดือนในการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและอัตราดอกเบี้ย จะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีประจำเดือนของสมาชิก ซึ่งค่าใช้จ่ายจากการผ่อนชำระค่าสินค้าของสมาชิกบัตรเสริมจะถูกรวมไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรหลัก
 
สิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับจากการผ่อนชำระ
- วงเงินสินเชื่อแบบผ่อนชำระเพื่อการซื้อสินค้าในหลากหลายหมวดร้านค้าที่ร่วมรายการ ด้วยอัตราการแบ่งจ่ายรายเดือนนานสูงสุด 10 เดือน (ทั้งนี้
  ขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ)
- สะดวก รวดเร็ว (สำหรับกรณีที่มีบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า อยู่แล้ว
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ จากรายการส่งเสริมการขายที่มีอย่างต่อเนื่อง
- สมาชิกที่ต้องการชำระเงินค่างวดทั้งหมดล่วงหน้าก่อนระยะเวลาการผ่อนชำระจะหมด สามารถทำได้ โดยติดต่อที่ศูนย์บริการบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า โทร.0-2627-6033 ทั้งนี้ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมด)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / ส่งเอกสารการผ่อน Fax.0-2382-3535 E-mail: Customer Service
www.tohome.com 582/12 ซอย สุขุมวิท 63 ถนน เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ก.ท.ม. 10110