สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 
 
  ภาษาไทย | English
 
 
     
 
 
     
 
How to Order Without Membership  
 
 
1. Place items into your basket by clicking “buy now.”
 
 
 
2. If you need to edit items in your basket, you can press delete or change the quantity selected.
 
 
 
3. Fill in your shipping address.
      by keying in your name, surname, email, address and telephone number.
 
 
 
4. Delivery & Payment Information
 
      4.1 Review your shipping address and click “back” if you need to edit your information.
Once your shipping information is correct, select your shipping method.
 
      4.2 Select your desired payment method.
 
      4.3 Key in promotional codes and click confirm to receive additional discounts.
 
      4.4 To obtain a tax invoice, click “tax invoice” and fill in your tax ID or Thai National ID,name, branch, and address.
 
 
5. Confirm Order
 
     Once you click “confirm order” you will receive an order confirmation via email. (Please check your Junk Mail if no email is found in your inbox.)
 
 
 
If you selected payment through credit card or debit card, you will be directed to a payment gateway page where you will enter your card information before confirming your order.