สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 
  ภาษาไทย | English
 
 
 • นโยบายบริษัท
 • 1. กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการต่างๆ
 • การใช้บริการของ tohome.com มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไข ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่างทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมได้
 • 1.1 ลิขสิทธิ์
 • สิ่งต่างๆที่อยู่บน www.tohome.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด ไม่อนุญาตให้ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหา เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆไปใช้แสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • 1.2 การจำกัดพื้นที่ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และหากพิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆกับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายตามมา บุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด
 • 1.3 การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา
 • บางครั้งผู้ใช้บริการอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถามโดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือส่งอีเมล์ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ มิได้หมายความว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น
 • 1.4 ฐานข้อมูล
 • ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาด
 • 2. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 • สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย tohome.com ทุกรายการเป็นสินค้าที่มีการรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีที่สินค้ามีปัญหา ท่านสามารถสามารถฝากเคลมหรือส่งซ่อมผ่าน tohome.com หรือติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิตนั้นๆได้โดยตรง
 • การส่งเคลม หรือ ส่งซ่อมผ่าน tohome.com โดยปกติ การส่งซ่อมโดยฝากผ่าน tohome.com จะใช้เวลามากกว่าการติดต่อศูนย์บริการโดยตรง และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของศูนย์บริการของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งท่านจำเป็นต้องนำสินค้า บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันสินค้า มาที่สำนักงานของ tohome.com
 • 2.1 การรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน
 • tohome.com มีนโยบายการรับประกันสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้ากับ tohome.com โดยหลังจากทางบริษัทได้รับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของท่าน พร้อมทั้งได้รับสินค้ากลับคืนจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันทำการ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพสินค้าและปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้น ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ tohome.com จะทำการติดต่อท่านเพื่อแจ้งขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
 • ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัทมีดังนี้
 • 1. tohome.com จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีสินค้าชำรุด หรือเสียหายจากตัวสินค้าเอง
 • 2. กรณีสินค้ามีปัญหา ซึ่งผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของศูนย์ผู้ผลิตแล้วว่า สินค้าเสียหายเนื่องจากการผลิตจริง แต่บริษัท ฯ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม
 • 3. ประเภทของสินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ได้ ได้แก่ สินค้าในหมวดคอมพิวเตอร์พกพา และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รายละเอียดการรับประกันสินค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางศูนย์บริการของสินค้า
 • 4. ในกรณีขอคืนเงิน (สิทธิ์ในการขอคืนเงินต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้)
 • 4.1 สินค้าที่ท่านได้ซื้อไปต้องอยู่ในระยะเวลา 7 วันเท่านั้น (นับจากวันที่ออกใบเสร็จจากทางร้าน)
 • 4.2 กรณีที่ท่าน ซื้อผิดรุ่น, ผิดไซส์, ผิดสี, หรือมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า ท่านจะต้องแจ้งก่อนที่สินค้าจะถูกจัดส่งออกไป หากท่านแจ้งหลังจากที่สินค้าถูกส่งออกไปแล้ว ทาง tohome.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับคืนทุกกรณี
 • 4.3 สินค้าที่ท่านได้ซื้อไปจะต้องไม่มีการ เปิดใช้งาน หรือผิดไปจากสภาพเดิม ทุกกรณี
 • 4.4 หากท่านได้ทำการซื้อสินค้ากับทาง tohome.com แล้วพบปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้า และท่านต้องการขอคืนเงินกับทาง tohome.com ทางบริษัทจำเป็นต้องส่งสินค้าไปยังผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้นตามที่ท่านได้แจ้งไว้หรือไม่ หากทางผู้ผลิตตรวจสอบแล้วพบว่าตรงตามปัญหาที่ท่านแจ้งไว้ การขอคืนเงินของท่านจะได้รับการอนุมัติ หากไม่ตรงตามปัญหาที่ท่านแจ้งไว้ ทาง tohome.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติการขอคืนเงิน ทั้งนี้การพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิตถือเป็นที่สิ้นสุด
 • 2.2 การรับประกันสินค้า
 • 1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือกรณีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับ (1) อุบัติเหตุ (2) ความประมาทเลินเล่อ (3) เหตุสุดวิสัย (4) การใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ (5) การแก้ไขดัดแปลงและซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (6) การกัดกร่อน (7) อุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี่ และสายชาร์จ ฯลฯ) หรือซอฟต์แวร์ที่ให้มาพร้อมกับสินค้า (8) กรณีที่หมายเลขเครื่องของสินค้าไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ถูกทำลายหรือหายไป
 • 2. ทาง tohome.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม อันเกิดขึ้นมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการรับประกัน เช่น ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร การใช้ประโยชน์ หรือ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการที่ข้อมูล ซอฟต์แวร์หรือสารสนเทศสูญหาย ถูกลบออกหรือถูกแก้ไข
 • 3. ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของท่าน ในขณะที่ส่งสินค้าคืนไปยัง tohome.com หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ tohome.com เว้นแต่เป็นการขนส่งโดย tohome.com หรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตของ tohome.com ในกรณีที่สินค้ามีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ได้ หรือลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืนจากลูกค้า กรณีนี้ tohome.com จะคิดค่าใช้จ่ายในบริการไปรับสินค้าคืนเป็นจำนวนเงิน 200 บาท
 • 4. สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้การพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิตถือเป็นที่สิ้นสุด และท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้าทั้งหมด
 • 5. ระยะเวลาการรับประกันสินค้า เริ่มนับตามวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินซึ่งท่านจะได้รับพร้อมกับตัวสินค้า
 • 6. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์คือจอภาพ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นคือ "จุดบอด" (dead pixels) ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกตินั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
 • 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน บริษัทขอจัดเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี
 • 8. tohome.com เป็นเพียงสื่อกลางในการดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเท่านั้น
 • 3. ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
 • 3.1. ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านกรอกในระหว่างการสั่งซื้อสินค้าที่ tohome.com จะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยที่สุดระบบหนึ่ง ในปัจจุบัน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการส่งผ่านข้อมูลสำคัญทางอินเตอร์เน็ต
 • 3.2. เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ท่านกรอกในหน้าต่างของธนาคารจะถูกบันทึกและทำการอนุมัติที่ Payment Gateway ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของ VISA และ Master ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ของบริษัทฯแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใดๆ ในบางกรณี บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และ/หรือ กำหนดให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้า จากเจ้าหน้าที่จัดส่งเท่านั้น โดยท่านจะต้องแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนเซ็นต์รับสินค้า ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนนัดวันจัดส่ง
 • 4. การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า / สมาชิก
 • 4.1 นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • tohome.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 • 4.1.1 การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
 • ทางเว็บไซต์ tohome.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า ติดต่อเรา หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที
 • 4.1.2 การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ tohome.com
 • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ tohome.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกรับข่าวสารได้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก หรือในหัวข้อ “ดูข้อมูลส่วนตัว” หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร สามารถทำได้โดยกดปุ่ม Unsubscribe ในอีเมล์แจ้งข่าวสาร หรือกดยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารได้ที่หน้า “ดูข้อมูลส่วนตัว”
 • เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
 • 1) วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
 • 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 • 4) ประเภทของการสืบค้น
 • 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • tohome.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
 • • หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
 • • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
 • • เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ tohome.com
 • • หน้าเว็บใน tohome.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • • เวลาที่เยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

 • 4.1.3 การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเว็บไซต์ tohome.com นั้น จะไม่มีการขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การจัดส่งสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบการบริการต่างและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร
 • • ชื่อ-นามสกุล
 • • Email และเบอร์โทรศัพท์
 • • รหัสผ่าน
 • • รหัสไปรษณีย์
 • ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯแล้วบริษัทฯจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทฯจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
 • 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯในการดำเนินการ
 • 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง
 • 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ tohome.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ tohome.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
 • เว็บไซต์ tohome.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ tohome.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ tohome.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
 • กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
 • เว็บไซต์ tohome.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด โดยใช้โปรโตคอลระบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการเข้ารหัสข้อมูลทางการเงินที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 • การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
 • เว็บไซต์ tohome.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ด้วยตัวท่านเอง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดได้เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ tohome.com
 • ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ด้วยตัวท่านเอง โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดได้เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ tohome.com แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหัวข้อ “ดูข้อมูลส่วนตัว” และกด Save ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
 • 5. การร้องเรียนและแนวทางการแก้ปัญหา
 • นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
 • 5.1 มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
 • เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทางtohome.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล ใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 • 5.2 การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
 • tohome.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม tohome.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 5.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 • ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง tohome.com ได้ 5 ช่องทาง คือ
 •     ช่องทางที่ 1 จดหมายทาง E-mail address : service@tohome.com
 •     ช่องทางที่ 2 Line : @tohome.com
 •     ช่องทางที่ 3 Facebook : https://www.facebook.com/tohome
 •     ช่องทางที่ 4 Call Center : 02-3824000
 •     ช่องทางที่ 5 ติดต่อผ่าน tohome.com ในหน้า “ติดต่อเรา” เลือก “สอบถามประเด็นอื่นๆ”