สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 
วันที่สมัคร :11/28/2020
* ตำแหน่งที่สนใจ (Position) : * ฝ่าย (Department) :* ชื่อ-สกุล (Name-Surname) : 
* วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) : เพศ (Gender) :  
* ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address) :  

* โทรศัพท์ (Phone No) :
* มือถือ (Mobile No.) :
* อีเมลล์ (E-mail Address) :
* ที่อยู่ตามภูมิลำเนา (Place of Birth) :* การศึกษา-เรียงจากการศึกษาระดับสูงสุด (Education - ordered by highest education)
ปีที่จบ (Year) สถาบัน (Institution) คณะ / สาขา (Faculty / Major) เกรดเฉลี่ย (GPA)

ประวัติการทำงาน - เรียงตามประสบการณ์ล่าสุด (Working Experience - ordered by latest experience)
หลักสูตรพิเศษ-กิจกรรมที่เคยทำหรือเข้าร่วม (Activities / Extra Curriculums) :
งานอดิเรก / กีฬา (Hobbies / Sports) :* ความคาดหวังในการทำงาน (Expectation from work) :
 
เงินเดือนที่ต้องการ (Expected Salary) : บาท (Baht)
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติข้างต้นเป็นจริงทุกประการ   (I agree that there is no incomplete, false or inaccurate resume information in above form.)
 
- หลังจากกดปุ่ม "Submit Form" แล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก&nsbp; Please note that once the profile is submitted, you will not be able to make any changes.