Order Process (วิธีการสั่งซื้อ)

1. เลือกสินค้าที่ต้องการลงตะกร้า : กดปุ่ม "เพิ่มลงตะกร้า" ที่หน้าสินค้าที่ท่านต้องการ

2. ตรวจสอบตะกร้าการสั่งซื้อ : กดปุ่ม “ดำเนินการสั่งซื้อ” เพื่อไปยังหน้าถัดไป

3. หน้าชำระเงิน : จะแสดงที่อยู่จัดส่ง, ที่อยู่ในกำกับภาษี, กรอกโค้ดส่วนลด, ตัวเลือกการจัดส่ง, ตัวเลือกการชำระเงิน และรายการสินค้า

3.1 ที่อยู่จัดส่ง ในขั้นตอนนี้ระบบจะนำข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ท่านเคยบันทึกไว้ในระบบเป็นที่อยู่จัดส่งหลัก หากท่านต้องการแก้ไข ท่านจะต้องกดปุ่ม “แก้ไข” และ “แก้ไข” หรือ “เพิ่มที่อยู่ใหม่” โดยข้อมูลที่อยู่จัดส่งจะประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลของผู้รับสินค้า, ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์ติดต่อ จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” เพื่อดำเนินการต่อ

3.2 ใบกำกับภาษี หากท่านต้องการใบกำกับภาษี กดเครื่องหมายถูกในกล่องสี่เหลื่ยมหน้า “ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ” และใส่ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย ประเภทที่อยู่ใบกำกับภาษี, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ชื่อบัญชีหรือชื่อบริษัท และที่อยู่ หลักจากเสร็จสิ้น กดปุ่ม “บันทึก”

3.3 กรอกโค้ดส่วนลด : ท่านจะต้องกรอกรหัสส่วนลด และกดปุ่ม “ใช้” โดยส่วนลดจะคำนวณหักจากมูลค่าการสั่งซื้อ

3.4 ตัวเลือกการจัดส่ง ท่านสามารถเลือกตัวเลือกการจัดส่งได้ตามต้องการ เช่น มารับสินค้าด้วยตนเองที่จุดรับ tohome.com ซึ่งตัวเลือกนี้จะต้องได้รับการติดต่อกลับจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก่อน หรือบริการจัดส่งด่วน จะให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น และจัดส่งโดย Messenger

3.5 ตัวเลือกการชำระเงิน ท่านสามารถเลือกตัวเลือกการชำระเงินได้ตามต้องการ เช่น ชำระเงินผ่าน QR-Code หรือ ตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อ” ระบบจะนำท่านไปสู่วิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกไว้

4. ชำระเงิน

4.1 กรณีเลือกการชำระเงินเป็น ชำระผ่าน QR-Code ท่านสามารถกดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อให้ระบบแสดง QR-Code การชำระเงิน หลังจากนั้นให้ท่านทำการสแกน QR-Code เพื่อชำระเงิน

4.2 กรณีเลือกการชำระเงินเป็น ตัดผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ท่านสามารถกดปุ่ม “ชำระเงิน” เพื่อให้ระบบแสดงหน้าจอในการกรอกชื่อผู้ถือบัตร, หมายเลขบัตร, เดือน/ปีที่หมดอายุ และ รหัสความปลอดภัยของบัตรท่าน หากท่านอยากให้ระบบจดจำบัตรใบนี้ กดปุ่ม “Remember card” และกด “ชำระเงิน”

5. สรุปการสั่งซื้อ

เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน ระบบจะแจ้งเตือนท่าน “ระบบของเราได้รับการชำระเงินจากท่านเรียบร้อยแล้ว รายการสั่งซื้อสินค้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อการจัดเตรียมจัดส่งสินค้า” หากท่านดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้ เท่ากับว่าท่านทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย และจะมี e-mail สรุปการสั่งซื้อส่งไปที่ inbox ของท่าน หากไม่พบกรุณาตรวจสอบที่ Junk Mail