วิธีชำระค่าสินค้าและบริการ

1. โอนเงินผ่านธนาคาร

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขา เอกมัย

059-1-08396-1

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เอกมัย

078-2-08682-7

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขา เอกมัย

063-0-01255-7

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย สาขา เอกมัย

053-1-23841-5

บริษัท เอเชี่ยนสตาร์เทรดดิ้ง จำกัด


หมายเหตุ: tohome.com จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการในการตรวจสอบยอดชำระเงิน

การส่งหลักฐานชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงิน หลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน เช่น Pay-in หรือ Slip ATM พร้อมระบุชื่อ หมายเลขการสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มาที่ Email: services@tohome.com หรือ "ฝ่ายการเงิน" แฟกซ์หมายเลข 0-2391-5445

หมายเหตุ :

  • กรุณาชำระเงินค่าสินค้าภายในไม่เกิน 3 วัน (นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า)
  • หากไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด รายการสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
  • ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากที่ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเท่านั้น
  • แต่ละธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาไม่เท่ากัน บางธนาคารจะนำส่งในวันทำการ ถัดจากวันตัดเงินจากระบบของท่าน

2. บัตรเครดิต และบัตรเดบิตออนไลน์ (Online Credit Card & Debit Card)

บัตรเครดิต

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยบัตร VISA และ MasterCard เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตของท่านจะถูกสำรองวงเงินตามจำนวนเงินที่จะต้องชำระ แต่จำนวนเงินนี้จะไม่ถูกเรียกเก็บ จนกว่าเราจะส่งสินค้าให้ท่าน (สำหรับกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ต วงเงินของท่านจะถูกสำรอง ไว้อย่างน้อย 7 วัน ถึงแม้ว่าท่านจะแจ้งยกเลิกรายการแล้วก็ตาม)

เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใดๆ ในบางกรณี บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้าเท่านั้น

หมายเหตุ : การชำระค่าสินค้าของ tohome.com รายการใบแจ้งหนี้ของท่านจะแสดงยอดการสั่งซื้อจาก "บริษัท เอเชี่ยนสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บัตรเดบิต

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิตออนไลน์ด้วยบัตร VISA และ MasterCard เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ บัตรเดบิตจะถูกตัดยอดเงินในบัญชีธนาคารทันที โดยจะต้องมีเงินสดภายในบัญชีอยู่มากกว่า หรือเท่ากับจำนวนเงินที่ต้องชำระเท่านั้น

การชำระเงินด้วยบัตร VISA และ MasterCard ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน tohome.com ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ให้บริการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ถือบัตร VISA และ MasterCard ของทุกธนาคาร หลังจากท่านยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแสดงหน้าต่างการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของธนาคาร ท่านจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของท่านในหน้านี้* เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติการใช้บัตรของธนาคารแล้ว ระบบจะนำท่านกลับมาสู่หน้าการสั่งซื้อสุดท้ายที่ tohome.com ซึ่งท่านจะได้รับ "หมายเลขการสั่งซื้อ" แต่หากท่านไม่สามารถกลับมาที่หน้าดังกล่าวอาจเป็นไปได้ว่า ระบบปลายทางของธนาคารเกิดขัดข้อง กรุณาติดต่อที่ " ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-3824000 "

*การรับ-ส่งข้อมูลเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตออนไลน์ของ tohome.com เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเท่านั้น โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของ tohome.com

หมายเหตุ: สำหรับรายการสั่งซื้อจากต่างประเทศ และ/หรือการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรายการสั่งซื้อที่ทำผ่านโดยใช้ระบบรหัสผ่าน Verified by Visa (VBV) และ MasterCard SecureCode (MCSC) เท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำรายการสั่งซื้อออนไลน์แก่ท่าน รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ทำผ่านระบบ VBV และ MCSC จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ Verified by Visa (VBV) และ MasterCard SecureCode (MCSC) เท่านั้น เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำรายการสั่งซื้อออนไลน์แก่ท่าน รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้ทำผ่านระบบ VBV และ MCSC จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3. บริการผ่อนชำระ

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยการผ่อนชำระกับธนาคารที่เราให้บริการ ได้แก่ ชำระค่าสินค้าโดยผ่อนผ่านบัตร บัตร KBank Smart Pay