สินค้าขายดี  |  สินค้าใหม่  |  ผ่อนชำระ 0%  |  สินค้าราคาพิเศษ  |  Flash Sale  |  โปรโมชั่นทั้งหมด  |  ขอใบเสนอราคา  |  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  |  ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
 
 

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล

เหลือเวลาในการประมูลอีก

วัน  ชั่วโมง นาที  วินาที

ประมูล


เงื่อนไขการเข้าร่วมประมูล
1. ระยะเวลาการประมูล : เปิดประมูลวันที่ 7 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. ปิดประมูลวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 15.00 น. ประกาศผลวันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 17.00 น.
2. ในการประมูลสินค้า การเสนอราคาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 100 บาท
3. หากราคาประมูลเท่ากับ 90% ของราคาขายบนหน้าเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการประมูลทันที
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาผู้ชนะการประมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยจะต้องชำระค่าสินค้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไปเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และให้สิทธิ์ผู้ประมูลลำดับถัดไป
5. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 7-9 ก.พ. 2560
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
7. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ tohome call center โทร. 02-3824000