แจ้งการชำระเงิน


สลิปโอน

*

ช่องทางการแจ้งชำระเงินอื่น ๆ

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมชื่อ เบอร์โทรศัพท์
และหมายเลขการสั่งซื้อ(order no.) มาที่ช่องทางดังต่อไปนี้

E-Mail

services@tohome.com

Facebook

www.tohome.com

Line

@tohome.com