FLASH SALE

ไม่พบสินค้า

กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

สินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. บริการนี้ สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร KBank, Citibank, KTC, Krungsri GE และ Tesco VISA เท่านั้น หากท่านยังไม่มีบัตรจะไม่สามารถดำเนินการอนุมัติได้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท ผู้ให้บริการบัตรโดยตรงเพื่อสมัครเป็นสมาชิกบัตรก่อนทำรายการ

  2. ท่านสมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัตร จำเป็นต้องทำรายการและอยู่รับสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้บัตรของผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นรับสินค้าแทนได้